Tôi hỏi từ khi nào đèn không hoạt động trong cabin của bạn? Lần này một bà khác nói – vừa rồi nó đang cháy. Đột nhiên, Baji lấy một thứ gì đó ra khỏi túi và đặt nó trở lại chỗ cũ, và đèn đột nhiên tắt. Tôi đồ rằng cô ấy đã đi lấy cái túi, và sau đó nó đã bị tắt. Tôi nói với họ – không vấn đề gì, công tắc chính trong cabin của bạn đã tắt, đó là lý do tại sao đèn không sáng. Sau khi bật nguồn, đèn sẽ sáng ngay lập tức. Ngay khi tôi đi ra ngoài và bật đèn lên thì nó sáng lên. Khi tôi nhìn lại, có một thứ kỳ lạ trên ghế của hai chị dâu, và tôi nheo mắt lại. Khi tôi để ý, trên chỗ ngồi của chị dâu có một cái dương vật giả.