Tôi bắt đầu hôn vào cổ anh ấy. Âm hộ của Mami đã hoàn toàn bị đụ, nhưng Mami không mở mắt. Tôi nằm trên chúng. Sau đó anh ấy bắt đầu vuốt ve tóc tôi, mở mắt và hôn lên trán tôi. Tôi nói – Mẹ, tại sao mẹ không mở mắt? Sau đó mẹ nói – Con rất xấu hổ đó là lý do tại sao! “Vậy tại sao bây giờ anh mới mở nó ra?” Bây giờ tôi không thấy xấu hổ. ”Tôi ngủ bám vào người họ, miệng tôi ngậm sữa và một tay đặt lên mông họ, tôi thấy anh ta đang vuốt ve tóc tôi. Sau đó tôi bắt đầu hôn lên bụng, khắp đùi của anh ấy. Sau đó, tôi nói với dì của tôi – bây giờ bạn nằm xuống!