MIAA-426 Anh chàng số hưởng và cô bạn thân Tojo Natsu

MIAA-426 Anh chàng số hưởng và cô bạn thân Tojo Natsu, Chúng tôi cũng tranh giành số điện thoại của nhau nên bắt đầu nhắn tin thường xuyên. Chúng tôi bắt đầu thích nhau nhưng chúng tôi không hiểu. Rồi một ngày tôi nói với anh ấy rằng tôi yêu anh ấy. Cô ấy cũng nói như vậy. Kể từ đó, chúng tôi thường xuyên gặp nhau bên ngoài. Chúng tôi đang đi vòng quanh với bàn tay của chúng tôi trong tay. Một ngày nọ, khi đang trò chuyện trong công viên, thời tiết bỗng trở nên lãng mạn. Chúng tôi ôm nhau trong vòng tay và không biết đã bao lâu rồi chúng tôi không cử động.