Mối tình học đường giữa học trò và cô giáo

Nếu biết trước anh sẽ ra mặt như thế này thì anh đã không bao giờ cho phép mẹ lấy em rồi. Bây giờ tôi không cảm thấy như tôi đang ở bất cứ đâu. Tôi đến chỗ của bạn tôi. Anh ấy nói với tôi về bác sĩ Sunil. Tôi đã đến gặp bác sĩ. Tiến sĩ Sunil nói rằng chỉ sau khi kiểm tra anh ta mới có thể đưa ra kết luận. Bác sĩ yêu cầu tôi cùng chồng đến phòng khám, tôi cũng thất vọng về chồng. Anh ấy dứt khoát từ chối rằng anh ấy cần phải bước vào vòng vây của các bác sĩ. Họ không muốn điều tra. Đúng hơn, anh ấy đã hướng dẫn tôi kiểm tra nó vì lỗi là ở bạn.