MRSS-120 Uống rượu say rồi về nhầm nhà hàng xóm

MRSS-120 Uống rượu say rồi về nhầm nhà hàng xóm, đang treo trong dây kéo của Bikas lại chạm vào tay tôi. Hoặc có thể Vikas cố tình để tay tôi chạm vào con cặc của anh ấy. Khi tôi chạm vào con cặc của anh, người tôi bỗng như thủy triều mà rút ra. Sau đó, một lần nữa tôi cẩn thận chọn đồ. Khi tôi để đồ trong bếp và về nhà, tôi nhìn xuống con cặc của anh, và con cặc của anh bắt đầu dựng đứng, và hình dạng con cặc của anh hiện ra riêng biệt trên quần của anh. Tôi đã nhìn vào kích thước của dương vật của mình mà không muốn nó. Kích thước con cặc của anh ta dường như rất lớn.