Mitsui Xinyi đều tốt hơn rất nhiều so với Liu Ruifu, người không một xu dính túi vào thời điểm đó, sau khi Zhang Yaxian kết hôn với Mitsui Xinyi, cô ấy nhớ lại mối quan hệ cũ vào thời điểm đó, Mitsui cũng để vợ mình là Liu Ruifu gia nhập Tập đoàn Mitsui để giúp đỡ anh ta, và anh ta đã ở trong băng đảng này hơn mười năm. Hơn mười năm, Liu Ruifu đã tận tâm và có nhiều đóng góp cho gia đình Mitsui, Mitsui Xinyi cũng cảm thấy Liu Ruifu đáng tin cậy, và đã trực tiếp bổ nhiệm anh ta phụ trách khi Jiang Hai đầu tư vào công ty này. Chỉ trong vài năm, công việc kinh doanh của Liu Ruifu ở Jianghai đã vội vàng, điều này cũng khiến Xinyi Mitsui cảm thấy được an ủi, đồng thời,