Anh ta có lẽ đến nhà Baiya để cho anh ta thức ăn. Cứ tưởng hôm nay anh rể đi ăn. Vì vậy, họ phải đặt hàng từ bên ngoài. Người giao hàng bấm chuông ở cổng chính của chị dâu tôi. Tôi đợi một lúc, nhưng không có trả lời từ bên trong. Sau đó anh ta bấm chuông một lần nữa. Vẫn không có ai ra ngoài. Cứ tưởng chị dâu và em trai tôi đều không ra mặt. Bởi vì điều này, sự chú ý của tôi đã chuyển sang đó. Cậu bé cởi mũ bảo hiểm và bấm chuông một lần nữa. Cậu bé mà tôi nhìn thấy khoảng 19-20 tuổi. Có vẻ gì đó đang kích động. Có thể còn quá sớm. Tôi đoán anh ấy muốn nhanh chóng giao thức ăn.