Những anh chàng Batman hư hỏng

Sau đó, anh đặt cô vào quần áo của mình, vì quần áo đã khô một nửa, nhưng anh đã xịt một ít nước. Anh lại trói tay chân cô lại. Và nhặt chăn lên. Trước hết, tôi muốn bày tỏ rằng tất cả những gì tôi sắp kể đều là sự thật, mặc dù đôi khi tôi ước không phải vậy, nhưng tôi đã đổi tên để người vô tội không bị tổn thương và kẻ có tội được hưởng trọn vẹn. Như tôi đã làm trong khi viết nó. Cho đến hai năm trước, cuộc đời phụ nữ của tôi lẽ ra có thể là tấm gương cho khát vọng của nhiều bạn bè đồng trang lứa với tôi, và theo một cách nào đó, đối với những người không biết lịch sử thực sự gần đây của tôi.