NSFS-056 Buổi cắm trại đáng nhớ khi toàn địt nhau

NSFS-056 Buổi cắm trại đáng nhớ khi toàn địt nhau, Sau đó hai chúng tôi bắt đầu nằm trên đùi của nhau. Trong lòng có cảm giác thỏa mãn, toàn thân đều cảm thấy mệt mỏi, nhưng trong lòng đã chuẩn bị không để Rajaseka chia lìa. Rất nhiều niềm vui đang ở đây. Nếu tôi biết trước điều này, tôi có thể đã không để Cantilal giẫm đạp mình vào đêm qua, và niềm vui sẽ tăng lên theo cấp số nhân. Hai chúng tôi ngủ một giấc dài rồi ôm nhau. Sau đó, tôi nghe thấy giọng của Lan Ngọc. Lan Ngọc, Hôm nay tất cả các bạn đều ngủ rất ngon, tốt hơn cả hai người, lạ thật.