Vào ngày hôm đó, do nhầm lẫn, như một trò đùa, chuyện này đã lọt ra ngoài với chị dâu tôi. Vì vậy, nhiệt độ cơ thể của tôi tăng cao, và tôi nói – bạn cũng giống như chị dâu này, vì vậy bạn tránh xa nhà của bạn. Chị dâu đã rất tức giận về điều này và thay đổi phòng vào ngày hôm sau. Căn phòng này cách nhà chúng tôi khoảng 10 cây số. Anh xin lỗi khi nhận ra mình đã sai rất nhiều. Giống như thời gian sắp hết. Nhưng khoảng sáu tháng sau, chị dâu đến nhà chúng tôi gặp mẹ tôi. Khi tôi về nhà, tôi thấy Jyoti Bhabhi đang ngồi với mẹ tôi. Ngay khi tôi đến, mẹ tôi đã vào nhà để làm việc.