Nữ trưởng phòng được các nhân viên nam chăm sóc

Những mô hình đó có thể được tiếp thị ở các quốc gia rất đắt tiền, nhưng họ thích một cuộc hôn nhân hạnh phúc với những người giàu có. Tôi không ở đâu gần những phẩm chất thực tế đó. Cô ấy không tìm được lý do nào để gọi, ngoài lời bình luận ác ý mà cô ấy nhớ về việc mũi của tôi cân đối với tỷ lệ giữa các thành viên của tôi. Đó là lý do tại sao tôi không muốn quyến rũ cô ấy. Cuộc trò chuyện chuyển sang sự nghiêm túc giả tạo của người bạn trai bạn chung, người không dám hủy hoại cô. Đó là một thời gian dài trước đây. Nhưng thôi, bạn của bạn là một thằng khốn nạn.