PFES-047 Chồng đi làm để vợ ở nhà ăn vụng với hàng xóm

PFES-047 Chồng đi làm để vợ ở nhà ăn vụng với hàng xóm, Bản thân tôi sống để hôn bạn trai của mình, vì vậy tôi đã lập một kế hoạch. Một hôm, tôi thấy bố mẹ tôi đi vắng hai ngày nên tôi nói với mẹ rằng tôi sẽ đến nhà một người bạn. Tôi sẽ ở với anh ấy trong hai ngày. Chúng ta phải tiến hành đào tạo nhóm. Mẹ cũng nói phải. Nhưng anh ấy muốn hỏi người bạn đó của tôi xem ai khác sẽ tham gia vào nghiên cứu nhóm này. Vì bạn tôi rất thân với tôi. Tôi đã nói với cô ấy qua điện thoại rằng tôi muốn nói về tất cả ở nhà. Vì mẹ cô ấy hỏi cô ấy nên cô ấy đã nói với mẹ tôi những gì tôi quyết định.