Đừng bịa chuyện về anh ấy nhiều quá, em yêu… Nghe này, tôi là người đã tóm lấy anh ấy, suýt nữa thì cưỡng hiếp anh ấy… -. Không sao… bình tĩnh… Tôi sẽ không nói với anh ấy bất cứ điều gì. Ngoài ra… đừng bao giờ nói với anh ấy những gì tôi đã nói với bạn về đêm đó với mẹ và bạn bè của bà ấy… Tôi không muốn anh ấy biết rằng tôi đã nhìn thấy họ… bạn hiểu không? Nếu đó là vì sốt, vì vậy Anh ấy thật ngọt ngào và đáng yêu!!!… Đừng bịa chuyện về anh ấy nhiều quá, em yêu… Nghe này, tôi là người đã tóm lấy anh ấy, suýt nữa thì cưỡng hiếp anh ấy… -. Không sao… bình tĩnh… Tôi sẽ không nói với anh ấy bất cứ điều gì.