Phát hiện ra con gái của bạn thân đang là Sugar Baby

Phát hiện ra con gái của bạn thân đang là Sugar Baby, Cô ấy nói bạn đã nhìn thấy Reina chưa. tất nhiên rồi. Cô gái rất tốt và thông minh. cô ấy sẽ tiến bộ trong tương lai. Cô ấy nói nửa chừng, không hiểu tôi muốn nói gì thưa ngài, tôi cũng muốn tiếp tục. Tôi nói Reena có chia sẻ mọi thứ với bạn không. Cô ấy ngạc nhiên và nói vâng. tôi mỉm cười. Tôi đã khuyên Rena cho tôi một số lời khuyên cho công việc. Cô ấy cũng đồng ý, cảm ơn tôi, hẹn ngày mai đến rồi ra về. Lúc cô ấy rời đi đã là bốn giờ. Tôi đã gọi điện cho Jignesh và hỏi đùa một bức ảnh hoặc video clip sex.