Sở thích vô cùng bệnh hoạn của 4 em nữ sinh mới lớn

Tất nhiên rồi. Anh ấy nói một lần nữa – LND của chúng tôi đã hoạt động trở lại. Bạn đã bao giờ bị giết mông chưa? Tôi gật đầu khi tim tôi bắt đầu đập thình thịch. Anh ta rót một ly rượu, đưa cho tôi và nói – chúng ta đi uống nhanh một chút. Tôi nói – chưa uống cho đến ngày hôm nay, và khi nó lên cao, nó sẽ không hạ cánh trong 3 giờ nữa. TT nói: Chuyến tàu đến trễ sáu giờ. Cho đến lúc đó, tôi sẽ đi xuống. Tôi không thể chịu được nếu không uống rượu. Tôi cầm ly lên và uống cạn một hơi. Có một hiệu ứng sấm sét và toàn bộ cổ họng của tôi bắt đầu bỏng rát.