Some cùng với hai bé thỏ ngọc xinh tươi

Hãy tuyệt đối minh bạch vì nói dối hoặc gian lận sẽ đồng nghĩa với việc kết thúc chế độ nô lệ của bạn. Hãy xoa dịu những nghi ngờ của bạn bằng cách phơi bày chúng một cách công khai. Chủ nhân của bạn sẽ xác định hình phạt mà bạn đáng phải chịu và sẽ đưa ra các quyết định thích hợp liên quan đến việc cải tạo của bạn. 52. Định kỳ yêu cầu ủy quyền để gửi đánh giá về tình trạng phục vụ của bạn cho chủ của bạn: những thay đổi mà bạn nhận thấy, những thành tích mà bạn tự hào, những điều bạn sợ rằng bạn sẽ không hài lòng 100% và những thách thức khác mà bạn vẫn cảm thấy không an tâm hoặc lo lắng. sợ.