STARS-388 Kẹt lại công ty vì mưa bão Hikari Aozora

STARS-388 Kẹt lại công ty vì mưa bão Hikari Aozora, Bạn muốn gặp tôi vì tôi không phải là chú của bạn? Tôi nói không dì, không có gì giống như vậy. Tôi không có số của bạn. Vì vậy, tôi không thể nói chuyện với bạn. Cô ấy nói OK, bây giờ tôi đã có số. Bây giờ tôi thấy bạn đã gọi cho tôi bao nhiêu lần! Tôi nói để đó cho tôi, tôi sẽ tiếp tục làm. Lần này tôi cũng cố gắng khiêu khích Asami theo nghĩa kép. Tôi biết mẹ đang nói về điện thoại, nhưng lời nói của tôi trấn an tôi rằng mẹ muốn âm hộ của mẹ liên tục yêu cầu mẹ gọi cho tôi. Có ý định quan hệ tình dục với cô ấy.