Tag: ADN-316

Anh rể chiều lòng em vợ đang cô đơn lâu ngày

Tôi không nhận ra điều đó ... Tôi nhớ đến vợ mình là Seema và không thể tỉnh lại sau khi uống rượu. Tôi nói- Thưa ngài ... Điều đó không quan trọng ... Tôi cũng đã tìm thấy hạnh phúc với ngài ngày hôm nay sau cái chết...