Tag: Batman

Những anh chàng Batman hư hỏng

Sau đó, anh đặt cô vào quần áo của mình, vì quần áo đã khô một nửa, nhưng anh đã xịt một ít nước. Anh lại trói tay chân cô lại. Và nhặt chăn lên. Trước hết, tôi muốn bày tỏ rằng tất cả những gì tôi sắp kể đều là sự th...