Tag: Chịch lúc ăn

Đang ăn mà cũng không tha

Khi tôi đang tắm, tôi không thể ngừng suy nghĩ liệu những gì đã xảy ra có thay đổi cuộc sống của chúng tôi không, liệu bố tôi, anh trai tôi hay thậm chí là tôi có cảm thấy tồi tệ không, nếu chúng tôi không biết cách g...