Tag: Đầy năng lượng

Buổi sáng tràn đầy năng lượng

Chà... tôi đoán có những điều bạn vẫn chưa biết. Như thế nào? Tôi biết trẻ sơ sinh đến từ đâu nếu đó là ý của bạn, hahahaha. Nghe này... Tốt hơn là tôi nên nói với bạn vài điều giới thiệu về điều này... Chà, điều đó ổ...