Tag: Dễ Dãi

Không ngờ em lại dễ dãi đến như vậy

Khi tôi hỏi dì Najima về cô ấy, cô ấy nói với tôi rằng dì Nigar đã 33 tuổi. Dì Najima sau đó đã trao đổi số điện thoại của chúng tôi và yêu cầu nói chuyện với tôi. Tôi WhatsApped Nigaar Dì, đã viết lời chào và hỏi về ...