Tag: Hầu Hạ

Thanh niên số hưởng được gái xinh xuất hiện hầu hạ như vua

Nhìn thấy máu, tôi hoàn toàn kinh hãi về những gì đang xảy ra với mình. Vì sợ hãi và đau đớn, tôi hét lên thật to và mẹ tôi đã đỡ tôi ngay tại chỗ. Lúc đầu, cô ấy hét vào mặt tôi - bạn có ở đó không? Bạn đang làm gì v...