Tag: JUL-327

Chồng đi công tác xa để vợ ở nhà lén lút ngoại tình

Tôi cho con cặc của mẹ chồng đó vào miệng của tôi. Tôi cũng đã cho anh ta tiền. Nghe những lời chế nhạo phát ra từ miệng của anh ấy làm cho con cặc của tôi dựng đứng lên. Tôi tận dụng cơ hội để thực hiện một chốt cứng...