Tag: JUL-887

Cô vợ dâm đãng bị con cu làm mù con mắt

Lời giải thích là mặc dù chúng tôi không lấy máu của con người, nhưng những gì chúng tôi làm bằng cách tác động đến họ nhiều lần là trích xuất một phần sinh lực của họ, cái mà một số nhà khoa học gọi làngoại chất". Tô...