Tag: Lola Misaki

Thánh nữ một thời mời anh em cùng thẩm

Bắt đầu từ ngày mai, hai người có thể sống cuộc sống bình thường. Sau đó hai chúng tôi đến nhà của chúng tôi. Tôi đã nói một cái gì đó để làm vào ban đêm? Mona bắt đầu nói không - không, hôm nay cô ấy đã nói không rồi...