Tag: Marina Yuzuki

Cậu nhân viên số hưởng húp luôn vợ của sếp

Vừa lúc đó mẹ tôi vào bếp. Sau đó tôi về phòng. Hai ngày sau, có một số sự kiện ở nhà chị dâu tôi. Mọi người bắt đầu đến đó. Tôi và chị dâu ở nhà. Tôi có một kỳ thi và mẹ tôi nói với chị dâu tôi đó là bài của Rahul, v...