Tag: MEYD-724

Tiếng quái gì phát ra ở phòng bên vậy

Bố tôi bảo tôi đừng lo lắng, ông sẽ giúp cô ấy và họ sẽ xoay xở giữa hai người họ. Đến giờ ăn, anh ấy cho tôi ăn như khi tôi còn nhỏ và sau đó đến giờ tắm, điều đó làm tôi khó chịu vì anh ấy đã nhìn thấy tôi mặc đồ ló...