Chúng tôi biết mùi vị của sự nguy hiểm, bệnh tật khi có sự hiện diện của những người khác. Đây là cách chúng tôi tìm thấy ba người, cực khoái, chúng tôi mua gái điếm và trai bao. Mọi thứ đều có giá trị nếu có liên quan đến tình dục, mọi thứ đều thú vị nếu nó bao gồm cả hai chân của cô ấy mở rộng trước mặt tôi, cái nhìn thèm muốn của cô ấy trong háng tôi, hai tay của cô ấy trên cơ thể tôi và tâm hồn của tôi trên linh hồn cô ấy…. Nhưng chẳng mấy chốc điều đó cũng không đủ, chúng tôi sớm biết rằng chúng tôi cần nhiều hơn nữa, rằng chúng tôi muốn nhiều hơn nữa, rằng chúng tôi sẽ tìm kiếm nhiều hơn nữa…