Tất cả những điều này được tạo ra giữa những tiếng cười, trong một khoảnh khắc tôi nghĩ rằng cô ấy không tin điều đó, rằng cô ấy đang nghĩ rằng tôi bịa ra. Nhưng cuối cùng anh ấy nói – Và hôm nay bạn cũng sẽ nhốt mình dưới vòi hoa sen để rửa nó chứ? – . “Tại sao tôi không làm điều đó?” Tôi trả lời. Đã đến giờ tắm, Javier và tôi đi trước. Sau khi đóng cửa, chúng tôi cởi quần áo và tôi bắt đầu tắm rửa cho anh ấy, anh ấy làm tôi ngạc nhiên vì tôi chưa kịp nói gì, anh ấy đã bắt đầu chạm vào ngực tôi, sau đó là khắp cơ thể tôi. – Hôm nay anh quyết định như thế nào .