Thế mà em bảo chưa từng thổi kèn bao giờ

đặt cô vào xe của mình và ra lệnh cho người lái xe rời đi. Xin lỗi bà Kim, mặc dù tôi đã biết bà định dâng hiến bản thân vào việc gì, nhưng tôi đánh giá cao sự chân thành của bà ngày hôm qua, tôi không biết quy mô của việc bà định làm. Trong trường hợp này, dịch vụ của tôi có thể hoàn toàn vô dụng. Tôi không hiểu ông Hoàng? Bà xem bà Kim, đừng hiểu lời tôi là cố can thiệp vào cuộc sống của bà, còn muốn làm cá nhân hay có tổ chức thì lại khác hoàn toàn, muốn cống hiến thì cứ nói kinh tế dân số A. phần nhỏ nơi sức mạnh mạnh hơn, hoặc ngược lại, phần rộng hơn mà bạn muốn cống hiến.