chúng tôi hôn nhau vội vàng, tôi phải gọi anh ấy ở cơ quan để gặp chúng tôi. lại. Khi tôi về đến nhà, mẹ tôi hỏi tôi “Này Lolis, con đã ở đâu vậy? Lạ thật, bạn trai của con hỏi mẹ rằng chúng ta đã đi khám bác sĩ như thế nào, mẹ không biết phải nói gì, nhưng mẹ trả lời rằng tốt thôi, này, nếu con” sẽ cắt nó cho người khác, hãy nghĩ về nó, Mẹ nói với nó là con đi rồi không biết mấy giờ mẹ về”, mẹ tôi che cho tôi, chà, mẹ mà biết tôi địt luôn con yêu rồi, mai xem mẹ bịa ra trò gì cho con nhỏ của tôi. bạn trai, bây giờ không tiện cắt ngang, có thể lấy đó làm bằng chứng ngoại phạm khi hẹn hò với người đó. ,