Con cu của tôi ở trong âm hộ của dì và âm hộ của dì Công ở trên mặt dì. Môi của dì Công đang chiến đấu với môi của tôi. Trong tư thế tuyệt vời này, cả ba chúng tôi đều đang tận hưởng cuộc đụ. Đây là tư thế tốt nhất của bộ ba. Sau đó lấy Dì Công thay cho Linh và bắt đầu thưởng thức bằng cách đặt Linh thay cho Dì Công. Hôm đó cả ba chúng tôi cùng nhau chơi một trận ân ái cực hay. Chuyện chết tiệt cứ diễn ra như vậy cho đến 3 giờ chiều. Cuối cùng, tôi đã cho cả hai người họ ăn tất cả hàng hóa của mình. Rồi cả ba cùng vào tắm chung. Cả ba chúng tôi đều rất mệt mỏi sau khi làm tình.