Buổi sáng vắng mẹ thật dài vì tôi đã quen chơi với mẹ cả ngày và tôi không biết phải làm gì. Tôi cảm thấy tồi tệ khi đánh thức cô ấy dậy vì cô ấy trông rất mệt mỏi vì mọi chuyện xảy ra ngày hôm trước. Rồi chuông điện thoại reo, ông tôi nói với tôi rằng vì chúng tôi không định ăn cơm ở nhà ông nên tôi phải nói với mẹ tôi về việc thừa kế. Sau đó tâm trí tôi bắt đầu suy nghĩ và tôi tự hỏi mình câu hỏi sau: tại sao tôi không tống tiền mẹ thành ông nội chết tiệt? Một cái gì đó sẽ xảy ra với tôi. Tôi nói với ông tôi rằng mẹ mệt và tốt hơn là chúng ta nên đi ăn nhẹ. Anh đồng ý.