nhưng đặc biệt là khỏa thân với em gái tôi, tôi thực sự không thể tin được. Chúng tôi tiếp tục đi bộ và sau đó chúng tôi bắt đầu tìm thấy nhiều người khỏa thân hơn trên bãi biển, thực tế là có khá nhiều người, mặc dù hầu hết họ đều là người lớn tuổi. Hầu hết họ đang tắm nắng… và hầu hết những người bạn có thể thấy là những người đã có nhiều kinh nghiệm hơn ở loại bãi biển này, Chà, nhiều người dường như không quan tâm. Lúc đầu, tôi nghĩ rằng mọi người đang nhìn thấy tôi khỏa thân, nhưng sự thật là hầu hết mọi người dường như không quan tâm.