Vì nhút nhát nên chàng trai để bạn gái cho người khác đụ

Sau khi liếc nhìn mẹ, tôi lén nhờ anh mang cho tôi một cái chốt, và bị mê hoặc bởi mẹ tôi, anh mang cho tôi một ly rượu tử tế và mang cho tôi một ly cạn. Đây là câu chuyện tình dục miễn phí thứ hai của tôi về trực giác. Khi tôi viết bài báo đầu tiên của mình, tôi đã nhận được rất nhiều email. Tôi nhận được email từ một người có vẻ khoảng 40 tuổi. Anh ấy đã rất trưởng thành. Sự tốt đẹp của anh ấy, sự hạnh phúc của anh ấy, hiện rõ qua lời nói của anh ấy. Tôi đã làm rất tốt với email của anh ấy. Sau đó, tôi đề nghị anh ấy đến hangout và chúng tôi bắt đầu nói chuyện tại hangout.