sao mặt con lại xệ xuống? Hai chúng ta sẽ đi dạo đâu đó. Tay của bố đặt trên đùi tôi. Tôi cảm thấy có gì đó không ổn với bàn tay của anh ấy. rất vui. Tôi đặt nó vào tay bố và cái chạm vào bàn tay cứng ngắc của ông khiến tôi cảm thấy có điều gì đó tốt cho con mèo của mình. tôi đang đến. nói cho tôi biết bạn muốn đi đâu Tôi nói – chúng ta sẽ đến quán rượu của NSP. Papa suy nghĩ một lúc và nói đồng ý. Tôi đã trở nên hạnh phúc Anh ấy bắt tôi ngồi trên đùi anh ấy. Mông tôi bị kẹp vào giữa hai đùi của anh ấy. Tôi cảm thấy nó từ bên dưới.