Vợ tôi muốn học ngoại ngữ với anh chàng da đen

Trưởng phòng – không, tại sao gọi anh ta. Tôi sẽ tự mình làm một việc vặt cho bạn và đến gặp Balram, hỏi thăm sức khỏe của anh ấy, rồi quay lại giúp đỡ anh ấy. Harry không tin tưởng vào tên khốn khi nó quay lại. Trước đó, cần phải có Balram ở bên. Karoo-Master, anh ấy chỉ đứng về phía mình. Anh ấy đã có một khoảng thời gian tuyệt vời với Mangala ngày hôm qua. Cảnh sát trưởng – ồ không, bạn đã làm điều đầu tiên buồn cười làm sao… nhưng thật là một gợi ý về những kẻ bất hảo, những kẻ bất hảo từ đâu đó bắt đầu nhảy múa trên đầu chúng tôi… Những cảnh sát khốn này không có niềm tin. Kalu – chủ nhân tốt, tôi sẽ đi tìm anh ấy.