WAAA-052 Quá sướng khi quan hệ với em gái người yêu

WAAA-052 Quá sướng khi quan hệ với em gái người yêu, Được nửa đường, người anh nói chị ơi, chị sắp thi đại học, em không đi được, tôi hỏi tại sao không. Anh ta nói Tôi cảm thấy bệnh. nên tôi về nhà, anh đi đi. Tôi đã nói với anh ấy là không sao. bây giờ tôi sẽ đưa bạn về nhà. Bạn đi một mình như thế nào, sức khỏe của bạn cũng không được tốt. Về điều này anh ta liền nói không có chị em nào đi cùng. Tôi sẽ về nhà một mình. Thấy anh ta giật mình, tôi nói OK, đi thôi. Sau đó tôi vào đại học. Sau khi vào đại học, tôi được biết trong trường đại học có hội nghị.