Trong tuần được đề cập, mọi thứ diễn ra bình thường, điều duy nhất thêm vào cuộc nói chuyện của họ là anh ấy đã làm bài tốt như thế nào trong kỳ thi cuối kỳ. Điều này khiến tôi rất ngạc nhiên, không phải vì cô ấy là một cô gái ngớ ngẩn, không, mà đối với tôi, dường như cô ấy khó có thể tập trung khi biết rằng ngày nào cũng có thứ Sáu ” khác biệt. Hay là anh không quan tâm đến vấn đề này? Tôi không nghĩ vậy, 2 ngày thứ Sáu đó điều gì đó hạnh phúc đã đến, đặc biệt là ngày cuối cùng, như thể anh ấy đang tạ ơn Chúa vì cuối cùng cũng là ngày thứ Sáu của “Chuyện tình dục”. Nói về điều đó, cuối cùng anh ấy đã đến.