Xinh gái hàng ngon lại còn cưỡi ngựa giỏi

Nhưng bạn tôi nói rằng những cơ hội như vậy hiếm khi đến. bạn đi lấy ví của bạn Và có thể một cái gì đó sẽ làm việc cho bạn! Theo yêu cầu của bạn tôi, tôi gọi lại cho anh ta và nói với anh ta – nếu anh đến thì hãy đến, tôi sẽ đến và đưa chiếc ví cho anh. Bây giờ, trước sự khiêu khích của bạn bè, con quỷ trong tôi sắp thức tỉnh. Ý tôi là, dương vật của tôi đã dựng đứng. Và vì vậy tôi đã đi. Bạn của tôi là từ đó. Vì vậy, tôi hỏi anh ta chỉ đường và rời đi. Bạn tôi nói – chúng tôi đang đợi bạn, hãy đến sớm. Tôi nói – được rồi. Trên đường đi có thể nhìn thấy đường núi phía xa.